همه باید عذرخواهی کنیم!

به گزارش سیمین شارژ | شارژ همراه اول | شارژ ایرانسل به نقل از خبرگزاری فارس «مهدی فضائلی» تحلیلگر مسائل…