علت مرگ حامد هاکان خواننده

العالم: حامد هاکان خواننده و آهنگساز امروز دار فانى را وداع گفت. این خبر از آنجایى شکل رسمى به خود…